Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Komplexné služby pri zabezpečení postupov verejného obstarávania

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 34493181 | Kód: 0414

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení prieskumu trhu - 0414 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\08\26
26.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 0414 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\12
12.08.2019
26.10.2021 20:20:27