Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Potravinové výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 98725559 | Kód: 24/2020/MH (opakovaná zákazka)

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 24/2020/MH (opakovaná zákazka) Zápisnica z otvárania ponúk
2021\01\12
12.01.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 24/2020/MH (opakovaná zákazka) Výzva na predloženie ponuky
2020\12\31
31.12.2020
26.10.2021 13:30:43