Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

SOC (Security Operations Center)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 21127439 | Kód: IT/2021/001

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - SOC (Security Operations Center) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\26
26.04.2021
26.10.2021 14:17:35