Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Obstaranie železničných podvalov v špecifických rozmeroch pre špeciálnu trať HLÚŽ

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 83038690 | Kód: 2020ZNH001

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva Ostatné dokumenty
2020\07\03
03.07.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2020ZNH001 Ostatné dokumenty
2020\06\29
29.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2020ZNH001 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\19
19.06.2020
18.10.2021 08:32:20