Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mlieko a mliečne výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 61718438 | Kód: 01/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 01/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\05\27
27.05.2019
18.10.2021 12:13:43