Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Maliarske a natieračské práce pre DONsP Dolný Kubín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89512013 | Kód: 9/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 9/2020/MH Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\05\15
15.05.2020
22.10.2021 11:05:11