Maliarske a natieračské práce pre DONsP Dolný Kubín

Zákazka s nízkou hodnotou | 9/2020/MH | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01, Dolný Kubín
Vyhodnocovanie ponúk

Maliarske a natieračské práce pre DONsP Dolný Kubín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89512013 | Kód: 9/2020/MH

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 09:43:26