Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia EZS v objekte depozitárov Liptovského múzea - Kalvárska ul. 8 v Ružomberku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90144459 | Kód: ezs

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\16
16.10.2018
 Výkaz výmer Príloha
2018\10\16
16.10.2018
17.10.2021 18:00:05