Rekonštrukcia EZS v objekte depozitárov Liptovského múzea - Kalvárska ul. 8 v Ružomberku

Zákazka s nízkou hodnotou | ezs | Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š.N.Hýroša 10, 034 50, Ružomberok
Lehota na predkladanie ponúk

Rekonštrukcia EZS v objekte depozitárov Liptovského múzea - Kalvárska ul. 8 v Ružomberku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90144459 | Kód: ezs

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 08:24:19