Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina – stavebné úpravy strechy so zateplením

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 42291437 | Kód: 0406

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 0406 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\10\09
09.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0406 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\26
26.07.2019
18.10.2021 13:49:01