Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mlieko a mliečne výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 10520572

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Mlieko a mliečne výrobky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\24
24.11.2020
26.10.2021 20:26:17