Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 58581697 | Kód: 27/ VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 27/ VO Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\01\13
13.01.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 27/ VO Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\31
31.12.2020
17.10.2021 16:57:58