Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti

Zákazka s nízkou hodnotou | 27/ VO | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 02801, Trstená
Vyhodnocovanie ponúk

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 58581697 | Kód: 27/ VO

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 09:21:02