Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Jednorazové ihly a striekačky - opakovaná zákazka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41176456 | Kód: 17/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 17/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\25
25.09.2020
21.10.2021 06:45:57