Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Drevné pelety

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 73733863

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\20
20.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Drevné pelety Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\01
01.04.2021
18.10.2021 13:04:27