Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čerstvé bravčové a hovädzie mäso

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 69017308 | Kód: 9/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Report - Dokumenty - 9/2019 Report - Dokumenty
2019\10\07
07.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 9/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Čerstvé bravčové a hovädzie mäso - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Čerstvé bravčové a hovädzie mäso - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Čerstvé bravčové a hovädzie mäso - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Čerstvé bravčové a hovädzie mäso - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\07
07.10.2019
 Report - Dokumenty - 9/2019 - Čerstvé bravčové a hovädzie mäso Report - Dokumenty
2019\09\25
25.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky 9/2019 - Čerstvé bravčové a hovädzie mäso Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\25
25.09.2019
 Príloha č. 1 Súťažné podklady
2019\09\25
25.09.2019
 návrh rámcovej zmluvy Súťažné podklady
2019\09\25
25.09.2019
 vyhlásenie Súťažné podklady
2019\09\25
25.09.2019
18.10.2021 11:46:16