Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vytvorenie webovej stránky, nastavenie funkcionalít, štruktúry a grafického dizajnu web stránky pre spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a aplikácia na vytvorenej doméne: www.idzk.sk

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 67951993 | Kód: E 2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Report - Dokumenty - E 2 Report - Dokumenty
2019\01\25
25.01.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - E 2 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\01\25
25.01.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vytvorenie webovej stránky, nastavenie funkcionalít, štruktúry a grafického dizajnu web stránky pre spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a aplikácia na vytvorenej doméne: www.idzk.sk - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\01\21
21.01.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vytvorenie webovej stránky, nastavenie funkcionalít, štruktúry a grafického dizajnu web stránky pre spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a aplikácia na vytvorenej doméne: www.idzk.sk - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\01\21
21.01.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vytvorenie webovej stránky, nastavenie funkcionalít, štruktúry a grafického dizajnu web stránky pre spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a aplikácia na vytvorenej doméne: www.idzk.sk - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\01\10
10.01.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vytvorenie webovej stránky, nastavenie funkcionalít, štruktúry a grafického dizajnu web stránky pre spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a aplikácia na vytvorenej doméne: www.idzk.sk - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\01\10
10.01.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vytvorenie webovej stránky, nastavenie funkcionalít, štruktúry a grafického dizajnu web stránky pre spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a aplikácia na vytvorenej doméne: www.idzk.sk - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\01\10
10.01.2019
22.10.2021 11:32:59