Vytvorenie webovej stránky, nastavenie funkcionalít, štruktúry a grafického dizajnu web stránky pre spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a aplikácia na vytvorenej doméne: www.idzk.sk

Zákazka s nízkou hodnotou | E 2 | Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, 010 01, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk
 Prihlásenie menom a heslom
 
Zabudli ste heslo?
 Prihlásenie pomocou eID

06.12.2021 06:41:30