Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

I. etapa reštaurátorského zámeru - Oprava parného bloku parného stroja na parnú lokomotívu U 34.901

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 73040104 | Kód: 2021ZNH002

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2021ZNH002 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\30
30.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2021ZNH002 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\17
17.08.2021
26.10.2021 13:45:48