Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 36014029 | Kód: 07/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 07/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\08\15
15.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 07/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\06
06.08.2019
26.10.2021 14:38:06