Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Sanácia zosuvov telesa cesty II/520 Krušetnica - Zákamenné"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31597490

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie: Sanácia zosuvov telesa cesty II520 Krušetnica – Zákamenné Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\02\17
17.02.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Vypracovanie_projektovej_dokumentacie_Sanacia_zosuvov_telesa_cesty_II520_Krusetnica__Zakamenne_ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\31
31.01.2020
22.10.2021 12:49:04