Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Sanácia zosuvov telesa cesty II/520 Krušetnica - Zákamenné"

Zákazka s nízkou hodnotou | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09, Žilina
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Sanácia zosuvov telesa cesty II/520 Krušetnica - Zákamenné"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31597490

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:12:38