Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Obnova komunikácie v Budatínskom parku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 22952021 | Kód: 3/3

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 3/3 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\05
05.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 3/3 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\24
24.09.2020
26.10.2021 19:12:31