Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Ultrazvukový prístroj na operačnú sálu (opakovaná zákazka)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50944754 | Kód: I/8-VO-1-12/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - I/8-VO-1-12/2021 Zápis z vyhodnotenia
2021\07\19
19.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - I/8-VO-1-12/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\06\24
24.06.2021
22.10.2021 11:12:29