Ultrazvukový prístroj na operačnú sálu (opakovaná zákazka)

Zákazka s nízkou hodnotou | I/8-VO-1-12/2021 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01, Dolný Kubín
Vyhodnocovanie ponúk

Ultrazvukový prístroj na operačnú sálu (opakovaná zákazka)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50944754 | Kód: I/8-VO-1-12/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:58:05