Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov-opakovanie zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 16147553 | Kód: 66/2020/SOSCA17nov-20

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 66/2020/SOSCA17nov-20 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\03
03.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 66/2020/SOSCA17nov-20 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\23
23.10.2020
21.10.2021 06:53:54