Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Gymnázium V. P. Tótha, Martin – rekonštrukcia ZTI v objekte školy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 33291684 | Kód: 0420

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 0420 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\11\08
08.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0420 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\27
27.09.2019
18.10.2021 10:25:44