Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Operačné oblečenie jednorázové

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41931228 | Kód: SZM/2021/1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - SZM/2021/1 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\13
13.04.2021
26.10.2021 19:13:34