Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mrazené výrobky zo zeleniny a cesta a mrazené ryby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 97702149

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Mrazené výrobky zo zeleniny a cesta a mr Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\18
18.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Mrazené výrobky zo zeleniny a cesta a mrazené ryby Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\04
04.05.2020
18.10.2021 12:51:57