Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

„Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok – stavebné úpravy objektu kuchyne a jedálne“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52740941 | Kód: 1/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\12\05
05.12.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1/2021 oprava lehoty na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\28
28.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\27
27.04.2021
26.10.2021 14:58:57