Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu (DÚR+DSP+DRS) a inžinierska činnosť pre stavbu: „Bezbariérový podjazd ciest I/10 a II/507 Bytča - Kotešová (cyklodopravná trasa)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63432472

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\03\05
05.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu (DÚR+DSP+DRS) a inžinierska činnosť pre stavbu: „Bezbariérový podjazd ciest I/10 a II/507 Bytča - Kotešová (cyklodopravná trasa) Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\15
15.04.2021
18.10.2021 11:47:11