Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka pekárenského tovaru, čerstvého pečiva a cukrárskych výrobkov - Časť Rôzne koláče

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 21964236 | Kód: 66/2020/SOSCA17nov-23

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 66/2020/SOSCA17nov-23 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\19
19.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 66/2020/SOSCA17nov-23 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\06
06.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 66/2020/SOSCA17nov-23 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\06
06.11.2020
22.10.2021 11:00:23