Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čerstvé mäso a mäsové výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93352924 | Kód: 4

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Čerstvé mäso a mäsové výrobky - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\08\27
27.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 4 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\19
19.08.2020
26.10.2021 19:43:55