Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodanie a montáž ochranných prvkov a madiel

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20125015 | Kód: 11/2020/MH (opakovaná zákazka)

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 11/2020/MH (opakovaná zákazka) Zápisnica z otvárania ponúk
2020\08\12
12.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 11/2020/MH (opakovaná zákazka) Výzva na predloženie ponuky
2020\07\31
31.07.2020
26.10.2021 21:22:07