Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Sanácia omietok, maľovanie chodby a obytnej časti

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 54045139

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Dodatok1 Ostatné dokumenty
2019\10\02
02.10.2019
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2019\09\30
30.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Sanácia omietok, maľovanie chodby a obyt Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\03
03.09.2019
17.10.2021 17:35:06