Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy objektov – oceľová stropná konštrukcia vo Vlastivednom múzeu v Krasne nad Kysucou

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41493315 | Kód: 2020ZNH006

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o ukončení zvoleného postupu zákazky s nízkou hodnotou Ostatné dokumenty
2020\11\04
04.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2020ZNH006 - Stavebné úpravy objektov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
26.10.2021 20:07:05