Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Jednorazové ochranné rukavice nitrilové

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92858781 | Kód: 50/2020/ZPSDSSDK

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponúk Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\12
12.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\02
02.10.2020
26.10.2021 13:43:21