Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Výmena zásobníka nafty pre dieselagregát

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 85475660 | Kód: 16/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 16/2020/MH Zápisnica z otvárania ponúk
2020\10\05
05.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia verejného obstarávania - 16/2020/MH Zápis z vyhodnotenia
2020\10\02
02.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 16/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\09\24
24.09.2020
18.10.2021 11:53:18