Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dezinfekčné prostriedky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 98782978 | Kód: 12/2021-VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - 12/2021-VO Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\17
17.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 12/2021-VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\17
17.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 12/2021-VO Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\17
17.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 12/2021-VO Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\03
03.08.2021
21.10.2021 07:11:31