Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Chlieb a pekárenský tovar

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52881546 | Kód: 2/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Chlieb a pekárenské výrobky 2/2019 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\06\14
14.06.2019
 Zápis z vyhodnotenia ponúk - 2/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\03\29
29.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\12
12.03.2019
18.10.2021 09:03:46