Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dohl'adové centrum kybernetickej bezpečnosti

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 96044994 | Kód: VO-21 OIVT

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - VO-21 OIVT Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\02
02.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - VO-21 OIVT Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\02\01
01.02.2021
18.10.2021 09:29:17