Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Hygienické potreby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 12978544 | Kód: 19/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania - 19/2020/MH Ostatné dokumenty
2020\11\02
02.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 19/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\10\26
26.10.2020
18.10.2021 12:08:05