Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Kontrastné látky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 45757160 | Kód: I-5/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Kontrastné látky - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\06\11
11.06.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Kontrastné látky - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\06\11
11.06.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Kontrastné látky - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\06\11
11.06.2019
 Zápis z vyhodnotenia ponúk- I-5/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\06\11
11.06.2019
 Čestné vyhlásenie Ostatné dokumenty
2019\05\30
30.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - I-5/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\30
30.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - I-5/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\30
30.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - I-5/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\30
30.05.2019
 Zmluva - I-5/2019 Ostatné dokumenty
2019\05\30
30.05.2019
 Súťažné podklady - I-5/2019 Súťažné podklady
2019\05\30
30.05.2019
17.10.2021 18:57:04