Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rybie filé

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17562100 | Kód: 15220000-6

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 15220000-6 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\26
26.06.2019
22.10.2021 12:26:11