Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 75936699 | Kód: 1/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\03\03
03.03.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\03\03
03.03.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\03\03
03.03.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\03\03
03.03.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\03\03
03.03.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\03\03
03.03.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\03\03
03.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\02\25
25.02.2020
18.10.2021 13:27:12