Technické vybavenie

Zákazka s nízkou hodnotou | Spojená škola, Martin, Československej armády 24, 036 01, Martin
Zverejňovanie dokladov

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Zmluva Ostatné dokumenty  
  Odôvodnenie nezrušenia VO Ostatné dokumenty  
  Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
  Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
  Výzva na predloženie ponúk Výzva na predloženie ponúk  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.12.2021 17:06:42