Centrum sociálnych služieb Terchová - kanalizačná prípojka a odstránenie ČOV

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník | 42_22 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48 48, 011 09, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - (detailná) Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

29.09.2022 00:11:10