Stavebné úpravy hygienických zariadení, Karpatská 9

Zákazka s nízkou hodnotou | Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 010 08, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebné úpravy hygienických zariadení, Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

21.09.2020 14:57:09