Maliarske práce v interiéri - blok A

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník | 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161/3, 02601, Dolný Kubín
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponúk Výzva na predloženie ponúk  
  Identifikačné údaje uchádzača Príloha 
  Vyhlásenie uchádzača Príloha 
  Návrh Zmluvy o dielo Príloha 
  Kryci list Príloha 
  Zadanie s výkazom výmer Príloha 
  Návrh na plnenie kritérií Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

30.11.2022 04:57:06