„Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok – stavebné úpravy objektu kuchyne a jedálne“

Zákazka s nízkou hodnotou | 1/2021 | Spojená škola, Ružomberok, Scota Viatora 8, 034 01, Ružomberok
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1/2021 oprava lehoty na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.05.2021 08:13:45